Sogn barnevern er ei interkommunal teneste for kommunane Luster, Sogndal, Balestrand og Leikanger der Sogndal er vertskommune.

Her kjem du til Sogndal kommune sine nettsider om Sogn barnevern

illustrasjon barnevern