Tenesteleiar for samfunnsutvikling og kultur er kontaktperson for tenester som omhandlar ungdom, kultur og bibliotek.
Kontaktinformasjon:
Aase Bruntveit Njøs
Telefon: 57 65 56 04

Send e-post

Sjå meir informasjon på emnesidene:
Ungdom
Kultur
Bibliotek