I Leikanger kan du gå mange og varierte turar i utmarka og til fjells. Terrenget er vekslande og du kan gjera turen kort eller lang. Syril har sett ut trimpostar på mange av stiane. 

I bloggen til Arild Bjørk finn ein flotte skildringar av turar i Leikanger kommune. Her er også gode rutebeskrivingar for dei som ikkje er så kjende.