Kontaktinformasjon:

Landbruk og viltforvaltning:
Fagkonsulent
Eva Nilsen Huke
Telefon: 57 65 56 45
Send e-post

Miljø:
Kommunalsjef
Per Holen
Telefon: 57 65 56 03
Send e-post

Næring:
Tenesteleiar for samfunnsutvikling og kultur
Aase Bruntveit Njøs
Telefon: 57 65 56 04
Send e-post

Kommunalsjef
Per Holen
Telefon: 57 65 56 03
Send e-post

Sjå meir informasjon om dei ulike tenestene på emnesidene:
Næring og landbruk
Viltforvalting
Miljø