Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 31
14
14
11
03
13
26
28
Kommunestyret 28
25
13
28
17
12
Kontrollutvalet 19
06
18
24
27
13
Leikanger ungdomsråd 13
10
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 26
14