Økonomikontoret er organisert som ei støtteeining til administrasjonen.

 

Kontaktinformasjon
Spørsmål Kontaktperson/e-post Telefonnr
Faktura, skatt Kristian Ølmheim 57 65 56 12
Faktura John Inge Fredheim 57 65 56 16
Skatt, eigedomsskatt, budsjett, økonomiplan, rekneskap Ingunn Broch Hauge 57 65 56 17
Lønn, pensjon og sjukepengar Gunveig Foss 57 65 56 13