Pedagogisk konsulent tek seg av saker som gjeld barnehage, skule og skulefritidsordning.
Folkehelsekoordinator skal koordinere arbeidet med å fremje fysisk, psykisk og sosial helse og velvære hjå innbyggjarane i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Jorunn Nyttingnes
Telefon 57 65 56 31

Send e-post

Sjå meir informasjon om tenestene på emnesidene:
Barnehage
Skule
Skulefritidsordning
Folkehelse