Pleie- og omsorgstenesta omfattar :
Sjukeheimen
Heimetenestene
Psykisk helseteneste
Tiltak for funksjonshemma

Tenesteleiar for pleie- og omsorgstenesta er
Taina Andersson
Telefon 57 65 56 54
Send e-post