Tenesteområde teknisk drift har ansvar for vassforsyning og avløpshandtering, renovasjon, vegvedlikehald, brøyting og gatelys.

Kontaktinformasjon:
Ingeniør
Elisabeth Sveen Eikenes
Telefon: 57 65 56 73
Send e-post

Spørsmål om renovasjon skal gå direkte til SIMAS, som administrerer renovasjonsordninga.
Telefon: 57 65 70 70
Send e-post